واجب اعتقادی

کتاب مقصود اصلی در اعتقادات

مقصود اصلی در اعتقادات

یکی از مباحث مهمّ کلامی که فقط در کتاب­ های اصولی از آن بحثی گذرا شده، تعیین مقصود اصلی در واجبات اعتقادی اس...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00