• 0
  • 188

مقصود اصلی در اعتقادات

یکی از مباحث مهمّ کلامی که فقط در کتاب­ های اصولی از آن بحثی گذرا شده، تعیین مقصود اصلی در واجبات اعتقادی است. دراین­ باره، دو دیدگاه عمده وجود دارد: «معرفت عقلی» و «تدین و اعتقاد ­ورزی». پیروان هر یک از این دو دیدگاه در صددند تا اثبات کنند یکی از وجوب­ ها نفسی و دیگری مقدمه یا متولد از آن است. در این مقاله، دلایل دو نظریه بررسی و در نهایت نظریه دوم برگزیده شد.

این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00