معرفت شناسی

کتاب سرچشمه حکمت: جستارهایی در باب عقل

سرچشمه حکمت: جستارهایی در باب عقل

در این اثر مجموعه مقالاتی در مورد جایگاه ویژه عقل در قرآن، روایات و اندیشمندان اسلامی ارائه شده است. در این مجموعه کوشش شده آراء مهم‌ترین جریا...

کتاب فطرت و معرفت فطری از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

فطرت و معرفت فطری از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

مبانی معرفت‌شناسی میرزا مهدی اصفهانی(ره) بر پایه نظریه فطرت، در حوزه زبان‌شناسی، جهان‌شناسی و خداشناسی شکل یافته است. به باور وی، فط...

کتاب چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

با مطالعه آثار کلامیِ دوران متقدم درمی‌یابیم «لطیف الکلام» عنوانی است که در مقابل «جلیل الکلام» به کار می&zw...

کتاب منابع معرفت از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

منابع معرفت از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

قاضی عبدالجبار از چهره‌های معروف کلام معتزلی است که در حوزه «معرفت‌شناسی» آرای قابل ملاحظه‌ای دارد. در نظام کل...

کتاب عقل و اعتقاد دینی؛ درآمدی بر فلسفه دین

عقل و اعتقاد دینی؛ درآمدی بر فلسفه دین

آیا خدایی قادر مطلق و عالم مطلق وجود دارد؟ آیا وجود خداوند با وجود شر در عالم سازگار است؟ آیا علم و دین با یکدیگر س...

کتاب تطور انگاره‌ معرفت اضطراری در اندیشه‌ معتزله

تطور انگاره‌ معرفت اضطراری در اندیشه‌ معتزله

انگاره معرفت اضطراری از جانب معتزلی‌‌ها، با دو معیار متفاوتِ «غیراختیاری بودن» و «بی...
کتاب انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

اندیشمندان مسلمان، ایمان و هدایت را بر معرفت به آموزه­های بنیادینِ اعتقادی متوقف می­دانند، اما این‌...
کتاب محدودیت ذاتیِ عقل در شناخت خدا؛ گونه ها و علت ها

محدودیت ذاتیِ عقل در شناخت خدا؛ گونه ها و علت ها

عقل، در جایگاه مهم­ترین منبع معرفتیِ انسان، در حوزه خداشناسی محدودیت­ هایی دارد. متون دینی این محدودیت&z...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00