• 98
  • 884

معنا و منزلت عقل در کلام امامیه

نوشتار حاضر در چهار فصل تدوین شده است:

  • فصل اوّل: کلیات و مفاهیم
  • فصل دوم: ریشه‌ها و سرچشمه‌های عقلانیت شیعی (از آغاز تا پایان سده نخست)
  • فصل سوم: ظهور متکلمان و تأثیر آن در عقل‌گرایی امامیه (سده دوم هجری)
  • فصل چهارم:خیزش نوین کلام امامیه در سده چهارم و تعامل عقل‌گرایی امامیه و معتزله

کتاب معنا و منزلت عقل در کلام امامیه، تألیف آقای دکتر جعفر رضایی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در 300 صفحه به نگارش درآمده است و در سال 1396با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خرید نسخه دیجیتال

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00