علم و معرفت

کتاب نخستین واجب اعتقادی

نخستین واجب اعتقادی

نخستین واجب اعتقادی یکی از مسائل چالش برانگیز در علم کلام است. شک، قصد، اراده، نظر، استدلال و معرفت ­الله از مهمترین نظریه ­های این بحث می&...

کتاب سرچشمه حکمت: جستارهایی در باب عقل

سرچشمه حکمت: جستارهایی در باب عقل

در این اثر مجموعه مقالاتی در مورد جایگاه ویژه عقل در قرآن، روایات و اندیشمندان اسلامی ارائه شده است. در این مجموعه کوشش شده آراء مهم‌ترین جریا...

کتاب پرتو خرد

پرتو خرد

خلاصه‌ی کتاب عقل؛ تحریر درس‌گفتارهای دکتر سید محمد بنی‌هاشمی

کتاب حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی

حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی

سخن از ربط و نسبت منابع شناخت، در نظام معرفت دینی، اهمیت خاصی دارد. دیدگاه های موجود در این زمینه، از ره یافت های گوناگونی بهره جسته اند؛ برخی عقل...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00