• 1
  • 75

سرچشمه حکمت: جستارهایی در باب عقل

در این اثر مجموعه مقالاتی در مورد جایگاه ویژه عقل در قرآن، روایات و اندیشمندان اسلامی ارائه شده است. در این مجموعه کوشش شده آراء مهم‌ترین جریان‌های فکری جهان اسلام در باب آموزه‌های عقل و پایه‌ای بودن آن در دین اسلام منعکس شده و متنوع‌ترین افکار در باب عقل و حجیت آن و همچنین کارکردهای مهم آن مطرح شده است. نگارندگان این مقالات رویکردی تطبیقی در مورد آرای متفاوت در مورد عقل را نیز مطرح کرده و اختلاف نظر علمای اسلام و فرقه‌های مختلف کلامی را در این باره به تصویر کشیده‌اند.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00