• 46
 • 800

میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی

کتاب میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی در دو بخش «مباحث نظری» و «مباحث کاربردی» تنظیم شده است. در بخش مباحث نظری به تبیین و توضیح مبانی این رویکرد در مطالعات قرآنی و بیان قواعد و تکنیک‌های کاربردی روش معناشناسی میدان‌های معنایی و نقدهای طرح‌شده پرداخته و در بخش کاربردی، نمونه‌هایی در به‌کارگیری این روش ارائه داده‌ شده است.

این اثر، تحقیقی بینارشته‌ای به‌شمار می‌رود که میان دستاورد‌های معناشناسی میدان‌های معنایی و تفسیر قرآن ارتباط برقرار می‌کند. پیش از این اثر، دانشمند ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو به عنوان مبدع روش «معناشناسی میدان‌های معنایی» این روش را در تحلیل موضوعات قرآنی به خدمت گرفت اما هیچ‌گاه به تبیین مبانی و قواعد این روش در تحلیل متن قرآن به صورت منسجم و نظام‌مند نپرداخت. و توضیحات وی در معرفی و بیان مبانی آن کافی به نظر نمی‌رسید. به همین دلیل پژوهشگرانی که پس از وی به کاربرد این روش در موضوعات قرآنی پرداختند هر یک برداشتی شخصی را از دیدگاه ایزوتسو مورد توجه قرار داده‌اند.

بر همین اساس، مولفان این اثر به دلیل آثار منحصر به فرد این روش در استخراج معارف دینی از متن قرآن، به تبیین مبانی، قواعد و تکنیک‌های استفاده از روش معناشناسی میدان‌های معنایی در موضوعات قرآنی اقدام کرده‌اند. فصل بندی این کتاب به شرح زیر است:

بخش اول: مباحث نظری

 • فصل اوّل: کلیات و مفاهیم
 • فصل دوم: اصول و مبانی معناشناسی میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی
 • فصل سوم: میدان‌های معنایی
 • فصل چهارم: امکان‌سنجی و آسیب‌شناسی

بخش دوم: مباحث کاربردی

 • تحلیل معنایی و فهم کتاب
 • الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی
 • درآمدی بر معناشناسی جهل در قرآن
 • تحلیل معناشناختی حوزه معنایی تعلیم در قرآن: عاملیت خداوند در فرایند تعلیم

کتاب میدان های معنایی در کاربست قرآنی، تألیف حجت الاسلام محمد رکعی و حجت الاسلام شعبان نصرتی، از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در 296 صفحه به نگارش درآمده است و در سال 1396با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

عنوان:

 • 00:00
 • 00:00