• 12
  • 0
  • 1094

جستارهایی در باب ضرورت علیت و اختیار

کتاب «جستارهایی در باب ضرورت علیت و اختیار» مجموعه مقالاتی در خصوص اختیار و ضرورت علیت و ارتباط این دو است. این مقالات در سه دهه گذشته، در مجلات علمی کشور به چاپ رسیده است. این کتاب در سه فصل به «علّیت و اختیار از دیدگاه معارف وحیانی و فقیهان اصولی»، «علّیت و اختیار از دیدگاه فیلسوفان اسلامی» و «علّیت و اختیار از دیدگاه فیلسوفان غربی» می‌پردازد.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

ثبت نظر شما

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00