علیت

کتاب ترجیح بلا مرجح و اختیار

ترجیح بلا مرجح و اختیار

در این نوشتار سعی شده تا نظریه استحاله ترجیح بلامرجح و ارتباط آن با اختیار به زبانی ساده ولی علمی و مستند بیان شود. از این روی بعد از مفهوم ­شن...

کتاب جستارهایی در باب ضرورت علیت و اختیار

جستارهایی در باب ضرورت علیت و اختیار

کتاب «جستارهایی در باب ضرورت علیت و اختیار» مجموعه مقالاتی در خصوص اختیار و ضرورت علیت و ارتباط این دو است. این مقالات در سه دهه گذشته،...

نشست علمی مروری بر نظریه های فرایندی در تحلیل علیت

مروری بر نظریه های فرایندی در تحلیل علیت

به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی طالقانی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی در...

درس جلسه 11

جلسه 11

شرور و علیت طبیعی (1)

درس جلسه 12

جلسه 12

شرور و علیت طبیعی (2)

درس جلسه 13

جلسه 13

شرور و علیت طبیعی (3)

درس جلسه 14

جلسه 14

شرور و علیت طبیعی (4)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00