معرفی استاد

رضا برنجکار

دکتر رضا برنجکار در سال 1342 هجری شمسی در شهرستان آستارا به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در سال 60 با اخذ دیپلم ریاضی فیزیک به پایان رساند. در سال 61 وارد حوزه علمیه قم شد. تحصیلات حوزه را پس از اتمام سطح و گذراندن هفت سال درس خارج فقه و اصول به پایان رساند. در کنار درس‌های رایج حوزه به تحصیل کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث نیز پرداخت. همچنین تحصیل در رشته فلسفه را در دانشگاه ادامه داد و در سال 80 موفق به اخذ دکتری فلسفه غرب از دانشگاه تهران گردید. وی هم اینک استاد تمام دانشگاه تهران است و ریاست انجمن کلام اسلامی حوزه را برعهده دارد و به پژوهش و تدریس در حوزه و دانشگاه مشغول است.

سلسله جلسات قواعد کلامی

قواعد کلامی عدل الهی؛ مسئله شر


مسئله‌ی شرور یکی از پرسش‌های کهن انسان است که به گونه‌های مختلف در تاریخ تفکر بشری مورد بحث قرار گرفته است. این مسئله حداقل با سه تقریر در کلام اسلامی، فلسفه سنتی و کلام جدید بررسی شده است. در کلام اسلامی، شرور به صورت چالشی در برابر صفت عدل الهی و گاه حکمت الهی مطرح شده است. از این رو، این بحث تحت عنوان «فی الالم و وجه حسنه» در ضمن مباحث عدل قرار گرفته است. در فلسفه سنتی، شرور مشکلی در برابر رابطه‌ی خدا و جهان که با نظریه‌ی صدور تفسیر می شده، تلقی شده است. در کلام جدید نیز، این مسئله چالشی در برابر اصل وجود خدا است.
در این درس‌گفتار، چالش‌های مختلف مسئله‌ی شر، طی 17 جلسه بررسی شده است. لازم به ذکر است متن جلسات، برگرفته از آرشیو سایت مدرسه فقاهت است.

فهرست دروس

معرفی استاد

رضا برنجکار

دکتر رضا برنجکار در سال 1342 هجری شمسی در شهرستان آستارا به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در سال 60 با اخذ دیپلم ریاضی فیزیک به پایان رساند. در سال 61 وارد حوزه علمیه قم شد. تحصیلات حوزه را پس از اتمام سطح و گذراندن هفت سال درس خارج فقه و اصول به پایان رساند. در کنار درس‌های رایج حوزه به تحصیل کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث نیز پرداخت. همچنین تحصیل در رشته فلسفه را در دانشگاه ادامه داد و در سال 80 موفق به اخذ دکتری فلسفه غرب از دانشگاه تهران گردید. وی هم اینک استاد تمام دانشگاه تهران است و ریاست انجمن کلام اسلامی حوزه را برعهده دارد و به پژوهش و تدریس در حوزه و دانشگاه مشغول است.

ثبت نظر شما

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00