مسئله شر

کتاب بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

فیلسوفان دین، عموماً بر این باورند که وجود شرّ در عالم، نیرومندترین چالش در برابر اعتقاد به وجود خداست. آن‌ها میان دو وجه از مسئله ش...

کتاب عقل و اعتقاد دینی؛ درآمدی بر فلسفه دین

عقل و اعتقاد دینی؛ درآمدی بر فلسفه دین

آیا خدایی قادر مطلق و عالم مطلق وجود دارد؟ آیا وجود خداوند با وجود شر در عالم سازگار است؟ آیا علم و دین با یکدیگر س...

کتاب رهیافت نیایش‌های شیعی به حل مسئله شرّ

رهیافت نیایش‌های شیعی به حل مسئله شرّ

وجود شرور در عالم، این پرسش را در ذهن انسان به وجود می ­آورد که چه نسبتی میان مسئله شرّ و وجود خداوندی با صف...
نشست علمی کرونا و الهیات

کرونا و الهیات

چرا انسان‌های شریف به شر مبتلا می‌شوند؟

مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی گفت: انسان‌ه...

برنامه آتی مدرسه رمضانی کلام و معارف؛ درآمدی بر موضوع شرور

مدرسه رمضانی کلام و معارف؛ درآمدی بر موضوع شرور

شب‌های ماه مبارک رمضان، از ساعت 23:30 به مدت 10 جلسه

محفل اندیشه مبانی کلامی شرور جهان و راهکارهای تبدیل آن‌ها به خیرات

مبانی کلامی شرور جهان و راهکارهای تبدیل آن‌ها به خیرات

استاد حوزه و دانشگاه گفت: برخی ها از ما سوال می کنند که ما باید به حرف اطبا گوش کنیم یا دعا کنیم، جواب این است که منافاتی ندارد؛ همیشه ما باید در ک...

محفل اندیشه پاسخ به مدعی

پاسخ به مدعی

اخیرا کلیپی از یکی از مدعیان علم دین منتشر شده که شایعات بی پایه و اساس رسانه های غربی، از جمله در مورد منشا ویروس کرونا، در آن تکرار شده است. این...

کتاب نقش مصلحت ( لطف و اعتبار) در توجیه آلام ابتدایی در رهیافت کلامی

نقش مصلحت ( لطف و اعتبار) در توجیه آلام ابتدایی در رهیافت کلامی

مفهوم «مصلحت» و عناوین نزدیک آن (لطف و اعتبار) در توجیه آلام ابتدایی، نقش محوری دارد. درواکاویِ مفهوم مصلحت دررهیافت کلامی، مفهوم کلی آ...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00