• 2
  • 392

عقل و اعتقاد دینی؛ درآمدی بر فلسفه دین

آیا خدایی قادر مطلق و عالم مطلق وجود دارد؟ آیا وجود خداوند با وجود شر در عالم سازگار است؟ آیا علم و دین با یکدیگر سازگارند؟ آیا پس از مرگ، حیات دیگری وجود دارد؟ این سؤالات، از جمله سؤالات مهمی هستند که در کتاب عقل و اعتقاد دینی، مورد بحث قرار گرفته اند. در این کتاب، هم مباحث کلاسیک فلسفه دین (نظیر تجربه دینی ایمان و عقل، براهین اثبات وجود خدا، مسأله شر، زبان دین، معجزات و حیات پس از مرگ) مورد بررسی قرار گرفته اند و هم مباحث جدید این عرصه (نظیر الهیات پویشی، کثرت گرایی دینی و معرفت شناسی اصلاح شده). همچنین، در کتاب حاضر، نسبت میان دین و اخلاق، دین و علم، و دین و فلسفه مورد کاوش قرارگرفته است. کتاب عقل و اعتقاد دینی ، درآمدی عالمانه ، روشن، جامع و روزآمد بر فلسفه دین است. این کتاب می تواند درسنامه ای روشنگر برای دانشجویان الهیات و فلسفه به شمار آید.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00