علم کلام آسیب‌ها و بایسته‌ها

«علم کلام؛ آسیب‌ها و بایسته‌ها»؛ دومین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام

1. وضعیت کنونی دانش کلام
2. کارویژه‌های دانش کلام
3. عوامل افول علم کلام
4. آسیب‌ها و کاستی‌های علم کلام
5. راهکارهای نوسازی دانش کلام


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این نشست علمی، وارد سایت شده و در نشست ثبت نام کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00