• 0
 • 795

به همت انتشارات دارالحدیث

انتشار پنج اثر جدید از سوی پژوهکشده کلام اهل بیت

به همت پژوهشگاه قرآن حدیث مؤسسه‌ی دارالحدیث، در زمستان 1399 از پنج اثر پژوهشکده‌ی کلام اهل بیت در زبان‌های فارسی و عربی رونمایی شد.


پژوهشکده‌ی کلام اهل بیت از پنج اثر جدید خود رونمایی کرد. در ادامه به معرفی مختصر هر یک از این آثار می‌پردازیم.

اراده الهی در اندیشه امامیه نخستین

در این اثر تلاش شده است با بازخوانی چیستی اراده الهی در قرآن و روایات، تببین‌های مختلف از اراده خداوند در اندیشه‌ی امامیه‌ی نخستین به تصویر کشیده شود و سپس در پرتوی مطالعه‌ای مقایسه‌ای با اندیشه‌های رقیب امامیه، هم‌چون جریان کلامی اعتزال و جریان فلسفی، تحلیلی از چرایی تطور این نظریه‌پردازی‌ها به دست داده شود.

اراده الهی در اندیشه امامیه نخستین

عناوین فصل‌های کتاب به شرح زیر است:

 • فصل اول: معناشناسی اراده در منابع وحیانی
 • فصل دوم: مدرسه کوفه و نخستین تبیین‌های کلامی از اراده الهی
 • فصل سوم: مدرسه قم و امتداد نگره محدثان متکلم کوفه
 • فصل چهارم: مدرسه بغداد و گامی نوین در تبیین اراده الهی
 • فصل پنجم: جمع بندی و تحلیل چگونگی و چرایی سیر تطور اراده الهی

کتاب «اراده الهی در اندیشه امامیه نخستین» تألیف حجت الاسلام دکتر اکبر اقوام کرباسی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در 244 صفحه به نگارش درآمده است و با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

تصویر شر در دستگاه معنایی قرآن

مسئله شر یکی از مسائل بسیار مهم در موضوع خداشناسی و نیز از دغدغه‌های مهم بشر در زندگی مادی و معنوی بوده و هست. با نگاهی سطحی و گذرا، وجود درد و محنت در زندگی بشر، با خیرخواهی و مهرورزی خداوند هم‌خوانی ندارد چرا که شاهد تهاجم انواع شبهات در حوزه الهیات بوده‌ایم. لذا مسئله شر، همواره مورد توجه خاص اندیشمندان حوزه دین پژوهی بوده است. کتاب حاضر یکی از نمونه‌های معناشناسی در مباحث کلامی است که به بررسی مفهوم و احکام شر در قرآن پرداخته و با یک روش نوین تلاش می‌کند که به این پرسش دیرین بشر از دریچه متن مقدس قرآن پاسخ دهد.

تصویر شر در دستگاه معنایی قرآن

پژوهش حاضر در چهار فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می‌باشد:

 • فصل اول: کلیات و مفاهیم
 • فصل دوم: تبیین شر در تحلیل واژگان همنشین
 • فصل سوم: تبیین شر در تحلیل واژگان جانشین
 • فصل چهارم: تبیین شر در تحلیل واژگان مقابل

کتاب «تصویر شر در دستگاه معنایی قرآن» تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی میرزابابایی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در 346 صفحه به نگارش درآمده است و با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

منشأ عصمت از گناه و خطا؛ نظریه‌ها و دیدگاه‌ها

از دیدگاه امامیه، یکی از ویژگی‌های ضروری پیامبران و ائمه عصمت است. العدا منشأ عصمت از گناه و خطا و به طور ویژه، جبری یا اختیاری بودن آن، از عصر معصومان تا کنون، مورد بحث دین پژوهان مسلمان بوده است. این اثر کوشیده است تا افزون بر عرضه، تحلیل و نقد آراء متکلمان، فیلسوفان و عرفا، در حد توان، «منشأ عصمت مؤلفه‌ها و فرایند آن» را از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت، تبیین و تحلیل نماید.

منشأ عصمت از گناه و خطا؛ نظریه‌ها و دیدگاه‌ها

این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است:

 • بخش اول: دیدگاه آیات و روایات درباره منشأ عصمت از گناه
  • فصل اول: مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
  • فصل دوم: گونه شناسی تعبیرهای ناظر به خاستگاه عصمت از گناه در آیات و روایات
  • فصل سوم: فرایند عصمت
 • بخش دوم: دیدگاه‌ها درباره منشأ عصمت از گناه
  • فصل اول: دیدگاه متکلمان
  • فصل دوم: دیدگاه فلاسفه درباره منشأ عصمت از گناه
  • فصل سوم: دیدگاه عرفا درباره منشأ عصمت از گناه
 • بخش سوم: بررسی دیدگاه دانشمندان مسلمان بر پایه عقل و نقل
  • فصل اول: بررسی دیدگاه متکلمان
  • فصل دوم: بررسی دیدگاه فلاسفه
  • فصل سوم: بررسی دیدگاه عرفا
 • بخش چهارم: ماهیت و عوامل عصمت از خطا از دیدگاه آیات و روایات
  • فصل اول: ماهیت عصمت از خطا
  • فصل دوم: عوامل عصمت از خطا

کتاب «منشأ عصمت از گناه و خطا؛ نظریه‌ها و دیدگاه ها» تألیف حجت الاسلام دکتر عبدالحسین کافی، از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در 258 صفحه به نگارش درآمده است و با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

کلام شیعه در پژوهش‌های غربی (دوره دو جلدی)

کلام شیعه در پژوهش‌های غربی، ترجمه مقالاتی از ویلیام مونتگمری وات، میشل‌ام.مازاوی، سعید امیرارجمند و نیز مقالاتی از جمعی از پژوهشگران در این حوزه است. دفتر اول این مجموعه به مقالات تاریخی و دفتر دوم آن به مقالات کلامی اختصاص یافته است.

کلام شیعه در پژوهش‌های غربی

پژوهش حاضر در دو جلد با عناوین زیر به چاپ رسیده است:

 • جلد اول
  • 1. مکتب تشیع در دوران بنی امیه
  • 2. نقدی بر دیدگاه شیعه شناسی مونتگمری وات
  • 3. مکتب تشیع در دوران مغول
  • 4. بررسی انتقادی دیدگاه میشل مازاوی در تاریخ تشیع
  • 5. بحران امامت و شکل گیری نهاد غیبت در مکتب تشیع دوازده امامی؛ دیدگاهی اجتماعی - تاریخی
  • 6. چالش‌های تاریخی موضوع امامت و نهاد غیبت؛ نقد و بررسی
 • جلد دوم
  • 7. علامه حلی و کلام شیعی- معتزلی
  • 8. نقد انگاره تأثیرپذیری علامه حلی از ابوالحسین بصری
  • 9. پیامبران و اجداد در احادیث نخستین شیعه
  • 10. اوری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه در بوته سنجش
  • 11. مراسم عزاداری رایج شیعه
  • 12. نقد انگاره چلکوفسکی در عزاداری شیعه

کتاب «کلام شیعه در پژوهش‌های غربی» تألیف جمعی از پژوهشگران و به کوشش و ویرایش دکتر سید رضا قائمی و دکتر محمدرضا امین، از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در دو جلد و در 536 صفحه به نگارش درآمده است و با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

الشریف المرتضی و المعتزله

در این کتاب تلاش شده است تا با استناد و تحلیل اسناد و شواهد، اصالت و ریشه دار بودن اندیشه و تفکر سید مرتضی به اثبات برسد و در حد امکان ریشه اندیشه‌های کلامی سید مرتضی از درون منظومه شیعی امامی بازیابی شود. در این پژوهش بیشتر ابواب کلامی از توحید تا معاد، به شکل مقایسه‌ای میان افکار کلامی سیدمرتضی و معتزله، مخصوصاً معتزله بصره، مورد بحث قرار گرفته است.

الشریف المرتضی و المعتزله

پژوهش حاضر در دو باب و شش فصل سامان یافته است:

 • الباب الاول: بحوث تمهیدیه
  • الفصل الاول: التکوین الفکری للمرتضی
  • الفصل الثانی: المعتزله
  • الفصل الثالث: اتهام الامامیه و المرتضی بالاعتزال
 • الباب الثانی: دراسه تأثر المرتضی بالمعتزله
  • الفصل الاول: تحلیل ظاهره «الثأثر الفکری» من خلال التقدم و التأخر التاریخی
  • الفصل الثانی: منهجیه البحث عند المرتضی
  • الفصل الثالث: مقارنه الافکار الکلامیه للمرتضی و المعتزله
 • الملاحق
  • الملحق الاول: مصادر الشریف المرتضی
  • الملحق الثانی: مصادر ترجمه الشریف المرتضی

کتاب «الشریف المرتضی و المعتزلة» تألیف حجت الاسلام دکتر حیدر الحسن از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان عربی، در قطع رقعی، در 276 صفحه به نگارش درآمده است و با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

ثبت نظر شما

عنوان:

 • 00:00
 • 00:00