کلام قدیم

کتاب چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

با مطالعه آثار کلامیِ دوران متقدم درمی‌یابیم «لطیف الکلام» عنوانی است که در مقابل «جلیل الکلام» به کار می&zw...

کتاب بررسی دیدگاه متکلمان امامیه درباره گستره علم امام با تکیه بر روایات

بررسی دیدگاه متکلمان امامیه درباره گستره علم امام با تکیه بر روایات

مسئله «علم امام» از دل‌ مشغولی­ های متکلمان امامیه در طول تاریخ بوده است. این مسئله، خود دارای ریزموضوعاتی مانند: ماهیت علم ام...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00