معرفی استاد

محمدتقی سبحانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی (متولد 1342)، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: تبریزی، وحید خراسانی، جوادی آملی و مصباح یزدی پیگیری کرد. مدیریت مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی، مدیریت عامل بنیاد فرهنگی امامت و ریاست پژوهشکده کلام اهل‌ بیت(ع) دار الحدیث قم از جمله فعالیت‌های اوست. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «معناشناسی روح در قرآن کریم»، «نظریه امامت امامیه»، «میراث اندیشه سیاسی مسلمانان»، «اجتهاد بر بنیان مصلحت اندیشی» و «مسئله‌ای به نام قرائت رسمی» برخی از این آثار است.

شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)


تجرید الاعتقاد مهم ترین اعتقادنامه کلام فلسفی شیعیان امامی است. خواجه نصیر الدین (م. 672 ق) یکی از برجسته ترین فیلسوفان و اندیشمندان شیعه است و با تلاش های او اندیشه کلامی شیعه بیش از پیش به مکتب فلاسفه نزدیک شد و می‌توان او را آغازگر رسمی دوره پیوند کلام و فلسفه و رواج کلام فلسفی در میان امامیه دانست. البته خواجه در این کتاب در مواضع متعددی رأی متکلمان را بر رأی فلاسفه ترجیح داده است، اما شیوه استدلال و مصطلحات استفاده شده در این کتاب بسیار به آثار فلسفی نزدیک شده است. متن تجرید الاعتقاد از یکسو به دلیل عظمت مقام خواجه طوسی و از سوی دیگر با توجه به اتقان علمی و ایجاز بی نظیرش، از همان عصر خواجه مورد توجه بسیاری از متکلمان شیعه و سنی قرار گرفته است و شروح و حواشی متعددی بر آن نگاشته شده است. یکی از مهم ترین و مشهور ترین این شروح، شرحی است که شاگرد خواجه طوسی، حسن بن یوسف بن مطهر مشهور به علامه حلی (م. 726ق) با نام «کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد» تحریر نموده است. در این کتاب علامه حلی در مقام مقرر و نه مستشکل، به شرح و تبیین آراء استاد خود پرداخته و بیانات موجز خواجه را به طور مفصل تشریح نموده و قول او را تثبیت کرده است. استاد سبحانی، در دوره حاضر بخش‌های توحید، نبوت و معاد را از کتاب کشف المراد تدریس می فرمایند.


فهرست دروس

معرفی استاد

محمدتقی سبحانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی (متولد 1342)، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: تبریزی، وحید خراسانی، جوادی آملی و مصباح یزدی پیگیری کرد. مدیریت مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی، مدیریت عامل بنیاد فرهنگی امامت و ریاست پژوهشکده کلام اهل‌ بیت(ع) دار الحدیث قم از جمله فعالیت‌های اوست. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «معناشناسی روح در قرآن کریم»، «نظریه امامت امامیه»، «میراث اندیشه سیاسی مسلمانان»، «اجتهاد بر بنیان مصلحت اندیشی» و «مسئله‌ای به نام قرائت رسمی» برخی از این آثار است.

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00