جستجو

آیین گرامی‌داشت هفته پژوهش دانشگاه قرآن و حدیث

هشتمین جشنواره پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حد...

آیین گرامی‌داشت هفته پژوهش دانشگاه...

چهارشنبه 23 آذر ماه، از ساعت 9:30 تا 12
همایش ملی اجتهاد عقل‌گرا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می...

همایش ملی اجتهاد عقل‌گرا

چهارشنبه 23 آذرماه 1401 از ساعت 18 تا 21

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00