• 0
  • 570

گستره علم امام در اندیشه علمای شیعه

«علمِ امام» از مسائلی است که همواره اذهان علما و متفکران شیعی و حتی بسیاری از پیروان ائمه علیهم السلام را به خود مشغول کرده است. بدین روی، سبب ایجاد پرسش­هایی از ائمه اطهار علیهم السلام در این باره شده است. با توجه به پرسش ­های متعددی که در این زمینه مطرح است، این نوشتار تنها از یک منظر به این مسئله ­می­ پردازد که آن، علم امام از منظر علمای شیعه است؛ به این­که شعاع این علم چه مقدار است و تا کجا امتداد و وسعت دارد. با وجود وحدت نظر اندیشمندان شیعی در برخی حوزه­ های بحث علم امام، در بعضی موارد از جمله پرسش مزبور، پاسخ­ های واحدی دریافت نمی ­شود و به طور کلی، همه نظریه ­ها را می ­توان در سه دیدگاه تقسیم کرد: رویکرد تردید و سکوت؛ رویکرد محدودیت علم امام؛ رویکرد احاطه علمیِ کامل امام به همه چیز.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00