انسان‌شناسی

کتاب حقیقتِ ترکیبی انسان از روح و جسم؛ نظریه‌پردازی هشام بن حکم درباره حقیقت انسان

حقیقتِ ترکیبی انسان از روح و جسم؛ نظریه‌پردازی هشام بن حکم درباره حقیقت انسان

امامیه نخستین در موضوع حقیقتِ انسان به «دوآلیسم واقعی» معتقد بود. برخی دیگر از مهم‌ترین آراء درباره حقیقت انسان عبارت بودند از: نظ...

کتاب عوالم پیشین در کوفه و قم (ذر، اظله و ارواح)

عوالم پیشین در کوفه و قم (ذر، اظله و ارواح)

مسئله «عوالم پیشین» از مسائل مهم در حوزه معارف و به‌ویژه در دانش عقاید است. بررسی سیر تاریخی تعامل محدثان قرون نخستین با روایات عو...

کتاب معارف و عقاید 1 و 2

معارف و عقاید 1 و 2

کتاب حاضر بر اساس سرفصل های مصوب و مناسب با مرحله آشنایی با مباحث «خداشناسی، عدل الهی، نبوت، امام شناسی، معادشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و...

درس جلسه 41

جلسه 41

معرّفی اندیشه های هشام بن حکم (انسان شناسی، جبر و اختیار)

درس‌گفتار تفسیر روایی آیات معاد

تفسیر روایی آیات معاد

بررسی آموزه‌ی معاد، بر پایه‌ی آیات قرآن و روایات، با محوریت کتاب بحار الانوار

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00