امام و قرآن

درس نشست 5: رابطه‌ی امام و قرآن از دیدگاه احادیث و محدثان امامیه

نشست 5: رابطه‌ی امام و قرآن از دیدگاه احادیث و محدثان امامیه

حجت الاسلام دکتر علی نصیری در دومین روز از دومین کارگاه مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز چهارشنبه 27 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه...

درس نشست 6: رابطه‌ی امام و قرآن در نظریه‌ی تفسیر قرآن به قرآن

نشست 6: رابطه‌ی امام و قرآن در نظریه‌ی تفسیر قرآن به قرآن

حجت الاسلام دکتر کاظم قاضی زاده در دومین روز از دومین کارگاه مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز چهارشنبه 27 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه...

درس نشست 7: رابطه‌ی امام و قرآن از دیدگاه اصولیان

نشست 7: رابطه‌ی امام و قرآن از دیدگاه اصولیان

حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی در دومین روز از دومین دوره مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز چهارشنبه 27 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00