معرفی استاد

سید علی‌رضا حسینی شیرازی

جناب استاد سید علیرضا حسینی شیرازی از اواخر سال 1362 تحصیلات حوزوی را در مدرسه‌ی علمیه‌ی آقا باباخان شیراز آغاز کرد و در سال 1366 برای ادامه‌ی تحصیل به قم مشرف شد. ایشان در درس خارج حضرات آیات میرزا جواد آقا تبریزی و شبیری زنجانی حاضر شد و هم‌زمان به مطالعه مباحث پیراحدیثی پرداخت. از جمله فعالیت‌های ایشان می‌توان به همکاری در تولید نرم افزار درایة النور و تحقیق و تصحیح بخش اسناد کتاب «الکافی» مرحوم کلینی اشاره کرد.

مهارت‌های پژوهش

آموزش نرم افزار درایة النور


درایة النور نه تنها مجموعه ای از کتب مهم رجالی، که ابزار بسیار کارآمدی برای شناخت و بررسی وثاقت و ضعف راویان است. در این دوره، استاد سید علیرضا حسینی شیرازی (از مدرسین برجسته حدیث و رجال حوزه علمیه) که خود نقش مهمی در تولید این نرم افزار داشته اند، به تفصیل تمام ویژگی ها و ابزارهای کاربردی تعبیه شده در درایة النور را توضیح داده و با ارائه مثال شیوه استفاده بهینه از نرم افزار را آموزش داده اند.

مخاطبان اصلی دوره حاضر، طلاب علوم دینی، دانشجویان و پژوهشگران عرضه حدیث و همه متخصصان علوم اسلامی هستند که خود را نیازمند اعتبارسنجی و بررسی رجالی و سندی احادیث می بینند.

فهرست دروس

معرفی استاد

سید علی‌رضا حسینی شیرازی

جناب استاد سید علیرضا حسینی شیرازی از اواخر سال 1362 تحصیلات حوزوی را در مدرسه‌ی علمیه‌ی آقا باباخان شیراز آغاز کرد و در سال 1366 برای ادامه‌ی تحصیل به قم مشرف شد. ایشان در درس خارج حضرات آیات میرزا جواد آقا تبریزی و شبیری زنجانی حاضر شد و هم‌زمان به مطالعه مباحث پیراحدیثی پرداخت. از جمله فعالیت‌های ایشان می‌توان به همکاری در تولید نرم افزار درایة النور و تحقیق و تصحیح بخش اسناد کتاب «الکافی» مرحوم کلینی اشاره کرد.

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00