بیوگرافی

جناب استاد سید علیرضا حسینی شیرازی از اواخر سال 1362 تحصیلات حوزوی را در مدرسه‌ی علمیه‌ی آقا باباخان شیراز آغاز کرد و در سال 1366 برای ادامه‌ی تحصیل به قم مشرف شد. ایشان در درس خارج حضرات آیات میرزا جواد آقا تبریزی و شبیری زنجانی حاضر شد و هم‌زمان به مطالعه مباحث پیراحدیثی پرداخت.
بعدها از طریق آیت الله شبیری زنجانی زمینه‌ی آشنایی ایشان با دانشمند گرامی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمدجواد شبیری، فراهم شد. نتیجه‌ی این آشنایی حضور در بخش رجال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سال 1370 به‌عنوان مسئول گروه رجال و همکاری با حجت الاسلام سید محمد جواد شبیری بود. یکی از رهاوردهای این همکاری تولید نرم افزار «درایة النور» است.
چندی بعد تحقیق و تصحیح بخش اسناد کتاب «الکافی» مرحوم کلینی از سوی مؤسسه‌ی علمی فرهنگی دارالحدیث به ایشان واگذار شد. نگاهی به پانوشت‌های این کتاب که در پیوند با اسناد احادیث است، به‌روشنی نمایانگر ریزبینی‌ها و ژرف‌نگری‌های این دانشمند گران‌مایه است.

کوتاه و شنیدنی

(مشاهده همه)
استاد سید علی‌رضا حسینی شیرازی در هیچ کوتاه و شنیدنی شرکت نکرده اند.
استاد سید علی‌رضا حسینی شیرازی هیچ پستی منتشر نکرده اند.

برنامه‌های آتی

(مشاهده همه)
برنامه آتی برای سید علی‌رضا حسینی شیرازی ثبت نشده است.

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00