معرفی استاد

سید علی‌رضا حسینی شیرازی

جناب استاد سید علیرضا حسینی شیرازی از اواخر سال 1362 تحصیلات حوزوی را در مدرسه‌ی علمیه‌ی آقا باباخان شیراز آغاز کرد و در سال 1366 برای ادامه‌ی تحصیل به قم مشرف شد. ایشان در درس خارج حضرات آیات میرزا جواد آقا تبریزی و شبیری زنجانی حاضر شد و هم‌زمان به مطالعه مباحث پیراحدیثی پرداخت. از جمله فعالیت‌های ایشان می‌توان به همکاری در تولید نرم افزار درایة النور و تحقیق و تصحیح بخش اسناد کتاب «الکافی» مرحوم کلینی اشاره کرد.

محمدتقی سبحانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی (متولد 1342)، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: تبریزی، وحید خراسانی، جوادی آملی و مصباح یزدی پیگیری کرد. مدیریت مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی، مدیریت عامل بنیاد فرهنگی امامت و ریاست پژوهشکده کلام اهل‌ بیت(ع) دار الحدیث قم از جمله فعالیت‌های اوست. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «معناشناسی روح در قرآن کریم»، «نظریه امامت امامیه»، «میراث اندیشه سیاسی مسلمانان»، «اجتهاد بر بنیان مصلحت اندیشی» و «مسئله‌ای به نام قرائت رسمی» برخی از این آثار است.

  • تابستان 1396
  • 1070
  • 0

مدرسه تابستانی کلام امامیه - 1396

سلفیه و سلفی‌گری ایرانی


سلفی‌گری ایرانی نام جریانی است که از اواخر دوران مشروطه -به ادعای خود- با هدف ضدیت با خرافات ایجاد شد. از این جریان با عناوینی چون جریان‌های تجدید نظر طلب در عقاید شیعه یا گرایش‌های شبه وهابیت در شیعه نیز یاد می‌شود. این جریان دعوی اصلاح‌گری در دین و عقاید شیعه را داشت؛ اما در این میان، برخی از چهره‌ها، در انتقاد بسیار تندروی کردند؛ به‌حدی که در جریان به ظاهر اصلاح‌طلبانه، به بازگشت از دین رسیدند. عدّه‌ای نیز تنها به ایجاد تغییر در برخی موارد اشاره داشتند و از روی تقیه یا اعتقاد یا ملاحظات دیگر، از آن حد تجاوز نمی‌کردند. در دوره‌ی رضاخان، هم‌زمان با اوج‌گیری گرایش به غرب، فعالیت‌های جریان اصلاح دینی و مبارزه با خرافه‌گری نیز به‌شدّت افزایش یافت. در این زمان غرب‌گراها در راستای اهداف خود در این زمینه فعالیت کرده،‌ مبارزه با خرافه را به‌صورت یک ارزش فرهنگی درآوردند و از طریق آنان این مسئله به دین و مظاهر و شعائر مذهبی نیز کشیده شد. در واقع کلمه‌ی «خرافه» یکی از اصطلاحات کلیدی دینی در دوره‌ی رضاخان و پس از آن به شمار می‌آید.

در مجموعه‌ی سال‌هایی که ایران تحت سیطره‌ی دولت پهلوی بود، چندین نفر با گرایش‌های فکری خاص و با تأکید بر اصلاح‌گری در دین و مذهب در صحنه‌ی فکری ایران ظهور کردند. بسیاری از این افراد، روحانیونی بودند که به‌مرور تحت تأثیر فرهنگ تجددخواهی روزگار مشروطه و بعد از آن، به جرگه‌ی اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب پیوستند. مطمئناً این افراد در مسائل مختلف با یکدیگر همسان نبودند، اما امکان این که آنان را براساس اصولی خاص در یک مجموعه قرار داد، وجود دارد. در یک نگاه کلی، برای این گروه می‌توان ویژگی‌های زیر را بر شمرد:

  • قرآن‌گرایی و بی‌اعتنایی به حدیث.
  • تأثیرپذیری از نگرش وهابی - سلفی که مقابله با بسیاری از مظاهر مذهبی و اعتقادات امامیه در قالب ادعای اصلاح‌طلبی و مبارزه با خرافات.
  • تأثیرپذیری از سلفیه از یک سو و از نوعی خردورزی حسگرای دوران تجدد از سوی دیگر.
  • فاصله گرفتن از مرجعیت رسمی دینی و روحانیت در بُعد فکری و دین‌شناسانه آن از یک سو و عدم پذیرش رهبری آن از سوی دیگر.

در این دوره‌ی کوتاه سه روزه، به پیشینه‌ی تاریخی این گروه، شاخصه‌های فکری و جریان‌شناسی افراد آن پرداخته شده است.

فهرست دروس

معرفی استاد

سید علی‌رضا حسینی شیرازی

جناب استاد سید علیرضا حسینی شیرازی از اواخر سال 1362 تحصیلات حوزوی را در مدرسه‌ی علمیه‌ی آقا باباخان شیراز آغاز کرد و در سال 1366 برای ادامه‌ی تحصیل به قم مشرف شد. ایشان در درس خارج حضرات آیات میرزا جواد آقا تبریزی و شبیری زنجانی حاضر شد و هم‌زمان به مطالعه مباحث پیراحدیثی پرداخت. از جمله فعالیت‌های ایشان می‌توان به همکاری در تولید نرم افزار درایة النور و تحقیق و تصحیح بخش اسناد کتاب «الکافی» مرحوم کلینی اشاره کرد.

محمدتقی سبحانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی (متولد 1342)، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: تبریزی، وحید خراسانی، جوادی آملی و مصباح یزدی پیگیری کرد. مدیریت مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی، مدیریت عامل بنیاد فرهنگی امامت و ریاست پژوهشکده کلام اهل‌ بیت(ع) دار الحدیث قم از جمله فعالیت‌های اوست. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «معناشناسی روح در قرآن کریم»، «نظریه امامت امامیه»، «میراث اندیشه سیاسی مسلمانان»، «اجتهاد بر بنیان مصلحت اندیشی» و «مسئله‌ای به نام قرائت رسمی» برخی از این آثار است.

برچسب‌ها

درس‌گفتار‌های مرتبط

ثبت نظر شما

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00