درس‌گفتار

(مشاهده همه)

نشست علمی

(مشاهده همه)

همایش‌ها

آشنایی با رویکرد نقد منبع در حدیث پژوهی غربیان

آشنایی با رویکرد نقد منبع در ح...

  • 0
  • 49
محل برگزاری: اصفهان، مؤسسه نور القرآنزمان: از چهارشنبه 98/9/20 - به مدّت 3 روز صبح: 8 تا 12، عصر: 14 تا 17

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00