پژوهش‌های موضوعی کلامی

پیام‌آوران الهی


شکی نیست که نبوت یکی از اصلی‌ترین ارکان ایمان و اسلام و بحث در باب آن یکی از مهم‌ترین مباحث معرفتی و کلامی است. با این وجود معمولاً بحث در مسئله‌ی نبوت بدون ارتباط با احوال روزگار ما و به شکل بحثی انتزاعی یا تاریخی مورد توجه قرار می گیرد.
استاد محمد پارچه باف دولتی در این درس گفتار تلاش کرده است با نگاهی متفاوت، جایگاه نبوت در زندگی امروزی ما و نقش اعتقاد به وجود انبیاء و رسالت و معجزات ایشان در حیات معنوی و معرفتی ما را مشخص کند.
بحث از اعجاز قرآن برای ما، ارتباط آیات قرآن و قصص انبیاء با زندگی ما و بهره امروزین ما از قرآن و سنت نبوی از مسائلی است که در این دوره به آن‌ها پرداخته شده است و شبهاتی که در این زمینه ها مطرح شده است با نگاهی متفاوت، جدید و عقلانی پاسخ داده شده است.
از جمله مسائل دیگری که در این دوره بدان پرداخته شده، چیستی دین و فوائد دین و دین‌داری است. همچنین تلاش شده است در ضمن این درس گفتار، ارتباط بحث توحید با دیگر مباحث معرفتی و جایگاه آن در منظومه اعتقاد دینی مشخص گردد.
این دوره برای مخاطبان عمومی و غیر متخصص طراحی شده است، اما برای متخصصان کلام اسلامی نیز متضمن فوائد بسیار زیادی است.

فهرست دروس

برچسب‌ها

درس‌گفتار‌های مرتبط

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00