معرفی استاد

پژوهش‌های موضوعی کلامی

امامت در قرآن و حدیث


امامت رکن اصلی اندیشه شیعیان است و افتراق امامیه با فرق دیگر اسلامی از همین نقطه آغاز می شود. به همین دلیل بازخوانی اندیشه امامت شیعی یکی از مهم ترین و ضروری ترین فعالیت های کلامی در هر عصر به شمار می آید.
مباحث امامت معمولا در دو بخش اصلی دنبال می شود، بخش نخست به تعبیری به امامت عامه می پردازد و پس از تعریف امامت و استدلال بر لزوم نصب امام پس از پیامبر، به ویژگی های ضروری برای تصدی مقام امامت می پردازد.
بخش دوم مباحث امامت به تعبیری بحث از امامت خاصه است و به دنبال کشف هویت امام در هر دوره تاریخی است.
در درسگفتار حاضر، استاد محترم به برخی از مهم ترین عناوین مباحث امامت عامه پرداخته است و پس از ارائه تعریف امامت در قرآن، برخی از مهمترین ویژگی های امام را در پرتو احادیث بررسی نموده است. از جمله ویژگی های بررسی شده در این درسگفتار می توان به بحث افتراض طاعت، بحث عصمت و بحث ولایت اشاره نمود.

فهرست دروس

معرفی استاد

درس‌گفتار‌های مرتبط

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00