معرفی استاد

سید علی طالقانی

حجت الاسلام سید علی طالقانی، دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم است. وی پس از اتمام تحصیلات حوزوی، دکترای فلسفه تحلیلی خود را در سال 1395 از پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM) دریافت کرد. او هم اکنون مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی در مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد است. از وی کتب و مقالات بسیاری در حوزه پژوهش های فلسفی و کلامی به ویژه در حوزه مطالعات تطبیقی و کلام جدید منتشر شده است.

آشنایی با فلسفه اخلاق معاصر


مسائل فلسفی در باب اخلاق، پیشینه‌ای بلند دارد و از آغاز تاریخ مکتوب فلسفه تا کنون درباره‌ی آن اندیشیده شده است. مسائل اخلاقی بخش مهمی از مسائلی است که سقراط و افلاطون به آن پرداخته اند. این پژوهش‌ها اختصاصی به یونان باستان نداشته؛ بلکه در رم،  جهان مسیحیت، جهان اسلام و فلسفه معاصر غرب با گرایش‌های مختلف به آن پرداخته شده است. در یک نگاه کلی می‌توان مطالعات در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد:

  1. مطالعات فلسفی درباره اخلاق
  2. نظریه اخلاقی
  3. اخلاق علملی

در این دوره‌ی کوتاه تلاش شده تا با صرف نظر کردن از جزئیات، تصویر کلی از مهم‌ترین پرسش‌ها در فلسفه اخلاق و مهم‌ترین مکاتب و گرایش‌های فلسفی در این باب ارائه گردد.

فهرست دروس

معرفی استاد

سید علی طالقانی

حجت الاسلام سید علی طالقانی، دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم است. وی پس از اتمام تحصیلات حوزوی، دکترای فلسفه تحلیلی خود را در سال 1395 از پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM) دریافت کرد. او هم اکنون مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی در مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد است. از وی کتب و مقالات بسیاری در حوزه پژوهش های فلسفی و کلامی به ویژه در حوزه مطالعات تطبیقی و کلام جدید منتشر شده است.

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00