• 0
  • 1090

کرونا، شرور و عدل الهی

مسئله‌ی شرور یکی از پرسش‌های کهن انسان است که به گونه‌های مختلف در تاریخ تفکر بشری مورد بحث قرار گرفته است. این مسئله حداقل با سه تقریر در کلام اسلامی، فلسفه سنتی و کلام جدید بررسی شده است. در کلام اسلامی، شرور به صورت چالشی در برابر صفت عدل الهی و گاه حکمت الهی مطرح شده است. از این رو، این بحث تحت عنوان «فی الالم و وجه حسنه» در ضمن مباحث عدل قرار گرفته است. در فلسفه سنتی، شرور مشکلی در برابر رابطه‌ی خدا و جهان که با نظریه‌ی صدور تفسیر می شده، تلقی شده است. در کلام جدید نیز، این مسئله چالشی در برابر اصل وجود خدا است.

شیوع بیماری کرونا در جهان و پدید آمدن آسیب‌های جانی، مالی و روحی برای عموم انسان‌ها، باعث شد مسئله شرور و چالش آن با عدل، حکمت و قدرت الهی، مجدد مورد پرسش بسیاری قرار گیرد. مجموعه پیش رو، در قالب‌های متنوع، به بررسی برخی چالش‌های مسئله شر می‌پردازد.

درس‌گفتار آموزشی

نشست علمی

پست

یادداشت و مصاحبه

مبانی کلامی شرور جهان و راهکارهای تبدیل آن‌ها به خیرات

حجت الاسلام والمسلمین برنجکار در گفت وگو...

مبانی کلامی شرور جهان و راهکارهای ت...

  • 0
  • 825
عوامل استجابت دعا و رفع بلا در منابع دینی

دکتر برنجکار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس

عوامل استجابت دعا و رفع بلا در مناب...

  • 0
  • 1345

ثبت نظر شما

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00